Tarlada Sıfır Atık
Sürdürülebilir tarımda en iyi arazi su enerji atık yönetimi mevcut en iyi tarımsal mekanizasyonun kullanımı bitki koruma ürünü gübre gibi girdilerin teknik doğru miktarlarda tüketilmesiyle çevreye ve iklim değişimine olumsuz etkiler en aza indirilerek insan ve doğa sağlığı dostu tarım başarılabilir.
Tarlada atık yönetimi yerli ham madde atığa yeşil ekonomide katma değer ve istihdam yaratmanın en önemli aşamasıdır.

Cargil, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Nova Teknoloji Transfer Ofisi tarlada sıfır atık yönetimi projemizde Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğinde tohumdan ürüne yaşam döngüsü atık sorununa çiftçi lehine kolaylaştırıcı çözüm için çalıştık.
Çiftçi eğitimleri vererek ülkemizde önemli bir ilki 2020 sezonu atık haritalamasını yaptık. Bitki koruma ürünü ambalajak kökenli tehlikeli plastik atık yönetiminde çiftçimizi zorlayan konulardaki tespit ve çözüm önerilerimizi resmi erke arz ettik. Konya Karaman pilot bölge çalışmamızda çiftçimizin yaşayan canlı fabrikası toprağından plastik ve tehlikeli plastik atıkların PAGEV geri dönüşüm iktisadi işletmesi yetkilendirilmiş kuruluş PAKÇEV koordinasyonunda lisanslı toplama ayırma tesisleri paydaşlığında alınıp yasal zincirde geri dönüşümde ham madde, çimento üretiminde alternatif yakıt olarak değerlendirilmesini sağlayarak tarlada sıfır atık yönetim sistemi modeli geliştirdik.

Türkiye’mizde ilk ve tek olan bu modeli 2021 sene sonunda yaygın uygulama hedefimiz için yol haritası ve eylem planı hazırladık.

Hem üreten hem tüketen baş tacımız çiftçimize “Tarlada Atık Hasadı başlıyor” diyerek yola çıkmıştır. Artık imecemizi birlikte başardık. Çiftçimizin bereketi bol atığı en az olsun.
1000 Çiftçi 1000 Bereket Tarlada Sıfır Atık Yönetimi