EN
Tarlada Sıfır Atık
Sürdürülebilir tarımda en iyi arazi su enerji atık yönetimi mevcut en iyi tarımsal mekanizasyonun kullanımı bitki koruma ürünü gübre gibi girdilerin teknik doğru miktarlarda tüketilmesiyle çevreye ve iklim değişimine olumsuz etkiler en aza indirilerek insan ve doğa sağlığı dostu tarım başarılabilir.
Tarlada atık yönetimi yerli ham madde atığa yeşil ekonomide katma değer ve istihdam yaratmanın en önemli aşamasıdır.

Tarlada Sıfır Atık Yönetimi projemizde; Cargill, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğinde tohumdan ürüne yaşam döngüsü atık sorununa çiftçi lehine kolaylaştırıcı çözüm için çalıştık.

Çiftçi eğitimleri vererek ülkemizde önemli bir ilk olan, 2020 sezonu atık haritalamasını yaptık. Bitki koruma ürünü ambalaj kökenli tehlikeli plastik atık yönetiminde, çiftçimizi zorlayan konulardaki tespit ve çözüm önerilerimizi resmi erke arz ettik. Konya Karaman pilot bölgemizde, plastik ve tehlikeli plastik atıkların PAGEV'in geri dönüşüm iktisadi işletmesi olarak yetkilendirilmiş kuruluşu PAKÇEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı) koordinasyonunda lisanslı toplama-ayırma tesisleri paydaşlığında çiftçilerimizin toprağından alıp; yasal zincir dahilinde bu atıkların geri dönüşümde ham madde olarak, çimento üretiminde alternatif yakıt olarak değerlendirilmesini sağlayarak tarlada sıfır atık yönetimi modelini geliştirdik.

Türkiye’mizde ilk ve tek olan bu modeli, 2021 sene sonunda yaygın uygulama hedefimiz için yol haritası ve eylem planı hazırladık.

Hem üreten hem tüketen baş tacımız çiftçimize “Tarlada Atık Hasadı başlıyor” diyerek yola çıktık. Artık imecemizi birlikte başardık. Çiftçimizin bereketi bol, atığı en az olsun.

1000 Çiftçi 1000 Bereket Tarlada Sıfır Atık Yönetimi