EN
İlerleme Raporu

İlerleme Raporu Nedir?

 

İlerleme Raporu, bir şirket veya faaliyet kapsamında, belirli bir periyodda gerçekleştirilen uygulamaları, taahhüt edilen hedefleri, proje planına göre ulaşılan kilometre taşlarını ve kat edilen yolu ana hatlarıyla belirtir. Ayrıca, iş stratejilerine ve yönetim yaklaşımına dair bildirimleri sağladığı için paydaşlar arasında bir iletişim aracı görevi görür.

 

Yöntem

 

1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı İlerleme Raporumuzun çerçevesini, Program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, Program’ın hedefleri, bu hedefler doğrultusunda belirlenen sürdürülebilirlik öncelikleri, paydaşların görüş ve beklentilerini içeren değerlendirmeleri ve Program ile katkı sağlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları oluşturuyor.

 

Program’ın sürdürülebilirlik önceliklerini belirlerken, Program hedefleri, küresel gündem, global ve yerel eğilimler ve tarım ve gıda sektörü trendlerini temel aldık. Öncelikli konuları GRI (Global Reporting Initiative) Standartları önceliklendirme metodolojisi çerçevesinde, paydaş kapsayıcılığını göz önünde bulundurarak etki düzeylerine göre puanlandırdık ve orta ve yüksek öncelikleri belirledik.

 

Raporlama

 

Raporumuz, Programın sürdürülebilirlik önceliklerini, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkısını, sürdürülebilirlik yönetim yaklaşımını, paydaş değerlendirmelerini, gelecek dönemde amaçladığı faaliyet ve hedeflerini ortaya koyuyor.

 

Program’ın çiftçiler, toplum ve ekosistem üzerinde yarattığı etkiyi ve 2019-2020 yılı performansını Raporumuz ile tüm iç ve dış paydaşlar nezdinde görünür kılmayı amaçlıyoruz.

 

 

Çerezler gibi teknolojileri, sitenin işlevselliğini optimize etmek, sosyal medya ile entegre etmek, sitemizi ve üçüncü taraf web sitelerini ziyaret ettiğinizde tarafımız ve üçüncü taraflarca sizinle alakalı reklamların sunulmasını sağlamak, trafiğimizi ve site performansımızı analiz etmek ve web sitelerimizdeki deneyiminizi iyileştirip kişiselleştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi