EN
Sosyal Etki Analizi

Sosyal Etki Nedir?

 

Sosyal Etki «bir aktivitenin, projenin veya yatırımın sonucunda ortaya çıkan değişim ve ilgili topluluklar üzerinde yarattığı etki» olarak tanımlanır.

 

Bu etki;

  • Planlı veya planlanan dışında olabilir
  • Olumlu veya olumsuz olabilir
  • Kısa veya uzun vadede kendini gösterebilir
  • Hedef grup üzerinde etki gösterebilir ve/veya doğrudan etkileşimde bulunulmayan gruplar üzerinde de dolaylı etkiye sahip olabilir.

 

Yöntem

 

1000 Çiftçi 1000 Bereket Programının sosyal etkisini anlamak, tanımlamak, finansal bir değere dönüştürmek ve raporlamak için uluslararası kabul görmüş Social Value International Kurumunun Sosyal Değer Prensipleri ve Yatırımın  Sosyal Geri Dönüşü (Social Return of Investment, SROI) yaklaşımını kullanıyoruz.

 

Bu yöntem, programa dahil olan tüm paydaşlarla yakın ve sürekli iletişim içinde olmayı gerektiren, paydaş kapsayıcılığı üst seviyede bir modeldir.

 

Hesaplama

 

SROI, değişimin sosyal sonuçlarına finansal değer atfederek ölçümlemek için oluşturulmuş bir metodolojidir. Hesaplanan SROI çıktısı, yaratılan finansal değerin yapılan yatırıma oranıdır.

 

Her 1 TL’lik yatırımla yaratılan sosyal etkinin finansal karşılığının hesaplanması yöntemidir.

 

Bir değerlendirme kriteri olarak 1:1 oranı üzerinde hesaplanan SROI oranı Programın yarattığı değişim açısından başarısına dair bilgi sağlamaktadır.

 
 
Sosyal Etki Raporu
1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı 2021 Sezonu Sosyal Etki Ölçümleme ve Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI) raporunu görmek için tıklayınız
Çerezler gibi teknolojileri, sitenin işlevselliğini optimize etmek, sosyal medya ile entegre etmek, sitemizi ve üçüncü taraf web sitelerini ziyaret ettiğinizde tarafımız ve üçüncü taraflarca sizinle alakalı reklamların sunulmasını sağlamak, trafiğimizi ve site performansımızı analiz etmek ve web sitelerimizdeki deneyiminizi iyileştirip kişiselleştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi