EN
Sürdürülebilirlik
1000 Çiftçi 1000 Bereket programı ile Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 11’ine katkı sağlıyoruz.
Çiftçilerin verimliliğini artırmak ve refahlarına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız kurumsal sosyal sorumluluk programı 1000 Çiftçi 1000 Bereket ile Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan onbirine katkı sağlıyor ve yerel kalkınma için değer yaratmaya çabalıyoruz.
 
Yerel Topluma Katkı & Çiftçi Refahı
Dijitalleşme
Sürdürülebilir Büyüme ve Sosyoekonomik Fayda
Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
Tarlada Sıfır Atık Yönetimi
Çiftçi Eğitimleri
Kaynak Verimliliği
Su Yönetimi
Mahsul Verimliliği
Toprak Kalitesi ve Biyoçeşitlilik
Tarlada İSG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı Ana Çıktıları
 • Verilen finansal okuryazarlık eğitimleri ile çiftçilerin finansal konularda bilgi düzeyinin geliştirilmesi.
 • Çiftçilerin uygun zamanlama ve doğru fiyatlandırma yöntemiyle karlılıklarını artırmayı sağlayan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve lisanslı depoculuk sistemi hakkında eğitimler verilmesi.
 • Zirai ürünlerin optimum kullanımı için çiftçilerin zirai bilgi ve yeteneklerinin geliştirilerek karlılığının artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi.
 • Ham madde kullanımının daha iyi takibiyle kaynak verimliliğinin iyileştirilmesi.
 • Dijital toprak analizi ile toprak kalite seviyelerinin takibi ve biyoçeşitliliğin korunması.
 • Programa katılan çiftçilerinin zirai faaliyetlerini kayıt altına alarak, finansal okuryazarlık, gelişmiş zirai teknikler, dijital tarım uygulamaları ve tarlada iş sağlığı ve güvenliği konularında verilen eğitimlerle farkındalık ve bilgi düzeyini artırmak.
 • Program kapsamında çiftçilere sağlanan doğru sulama ve bilimsel gübreleme programı, uydudan tarla sağlığı kontrolü ve teknik destek hattı hizmetlerinden yararlanma ve alınan önerileri uygulama.
 • Çiftçilerin finansal okuryazarlık, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve lisanslı depoculuk sistemi eğitimleriyle karlılığın artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi.
 • Çiftçilere verilen eğitimler, dijital araçlara erişim ve zirai danışmanlık hizmetleriyle çiftçi gelişiminin desteklenmesi.
 • Programa kayıtlı çiftçiye sağlanan doğru sulama, bilimsel gübreleme programı, uydudan tarla sağlık kontrolü, teknik destek hattı, tarlada sıfır atık yönetimi eğitimi hizmetleriyle ekonomik, çevresel ve sosyal performansların geliştirilmesi.
 • Programda sunulan yenilikçi dijital araçlara erişim, zirai teknik destek ve danışmanlık hizmetleri yoluyla çiftçilere doğru tarım teknikleri uygulama hizmeti sonucunda, ürünün ihtiyacı olan su, besin ve ilaç miktarlarını optimize ederek kaynak verimliliğine katkı sağlayarak, biyolojik kirliliğinin ve dolayısıyla ekosistem üzerindeki olası hasarın önüne geçilmesi.
 • Çiftçilere doğru sulama, bilimsel gübreleme programı, uydudan tarla sağlık kontrolü, teknik destek hattı, tarlada sıfır atık yönetimi eğitimi hizmetleriyle ekosistem üzerinde olumlu etki sağlanması.
 • Program kapsamında gerçekleştirilen tüm uygulama ve faaliyetlerde çok paydaşlı iş birliği sağlanması.
Çerezler gibi teknolojileri, sitenin işlevselliğini optimize etmek, sosyal medya ile entegre etmek, sitemizi ve üçüncü taraf web sitelerini ziyaret ettiğinizde tarafımız ve üçüncü taraflarca sizinle alakalı reklamların sunulmasını sağlamak, trafiğimizi ve site performansımızı analiz etmek ve web sitelerimizdeki deneyiminizi iyileştirip kişiselleştirmek için kullanıyoruz. Daha fazla bilgi