• bilgi@1000ciftci1000bereket.com
  • 444 51 75

Mısır Tarımı ve Programının Temel Motivasyonu

Tarım sektörü, Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde kilit rol oynamış bir sektör.  Nitekim TUİK 2018 verilerine göre bugün Türkiye’de tarım Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 6,1’ini, ülke toplam ihracatının yüzde 4’ünü ve ulusal istihdamın ise  yüzde 19,2’sini  oluşturuyor.

Öte yandan yine TÜİK verilerine göre 2017’de 51,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşen tarımsal hasılada ülkemizin 2023 yılı hedefi  ise 150 milyar ABD dolarına ulaşmak.

Diğer yandan T.C Tarım ve Orman Bakanlığının verilerine göre çiftlik kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2000 yılında 4 milyon iken, 2017 yılında bu sayının 2 milyon 900 bin kişiye gerilediği görülüyor. Toplam tarım alanını mukayese ettiğimizde ise 2000 yılında 41 milyon hektar tarım alanına karşılık, 2017 yılında bu rakamın 38 milyon hektara gerilediğini görüyoruz.

Hedefimiz öncelikle ülke refahına da katkı sağlayacağını düşündüğümüz şekilde çiftçi refahını arttırmak olacak. Bu doğrultuda en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de Türkiye’de tarımda 2017 yılında 51,8 milyar ABD Dolarıolarak gerçekleşen tarımsal hasılanın 2023 yılında 150 milyar ABD Doları olması hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak. Bu anlamda biz programa uygun üretim yapıldığı takdirde  verimliliğin %12 civarında artabileceğine inanıyoruz.

Mısırın Kullanım Alanları Neler?

Kullanım Alanı Miktar (Ton) Açıklama (Ortalama)
Yem Maddesi Olarak Kullanımı 5.750.000
2.400.000 tonu broiler ve hindi (%42)
2.000.000 tonu yumurta ve damızlık (%35)
1.350.000 tonu büyük-küçükbaş ve diğer (%23)
Nişasta Sanayii 1.372.000
Mahalli Tüketim 200.000
Endüstriyel Tüketim 250.000
Kayıplar ve Tohumluk 187.686
Toplam 7.789.686
Kaynak: TMO Hububat Raporu
Not: Toplam kullanım rakamı ulusal üretim ile birlikte mısır ithalatını da içerikmektedir.

Mısır, gerek depolama gerekse yıl boyunca üretim sürecine koşulabilme olanakları sayesinde ciddi bir ekonomik katma değer yaratıyor. Mısırın insan gıdası, hayvan yemi ve endüstri ham maddesi gibi birçok tüketim alanı bulunuyor. Mısırın son yıllarda artan üretim miktarına paralel olarak yem, yağ ve tatlandırıcı sektörü ile biyoyakıtbiyoetanol üretiminde kullanımı da artıyor.

TÜİK tarafından yayımlanan girdi-çıktı (input-output) tabloları esas alındığında mısır üretiminin toplam 99 sektörlü üretim yapısında, 38 adet sektörle doğrudan veya dolaylı ilişkisinin olduğu görülüyor. Yine bu verilerden hareketle mısır üretimine harcanan bir birim paranın çarpan etkisi 4,42 olarak hesaplanıyor. Bu kapsamda, mısır tarımına harcanan 1 TL, yıl boyunca ortaya çıkan pozitif dışsallıklar ve sektörler arası ilişkiler dikkate alındığında 4,42 TL’lik bir gayri safi yurtiçi hasıla yaratıyor.