• bilgi@1000ciftci1000bereket.com
  • 444 51 75

Türkiye’de mısır üretimi ve tüketimi hakkında bilgi verebilir misiniz?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2017’de Türkiye’de üretilen mısır miktarı 5.9 milyon ton civarındadır. TMO 2017 Hububat sektör raporuna göre, Türkiye’de üretilen mısırın % 75’i yem, %20’si nişasta sanayiinde kullanılmaktadır. Tüketim miktarı yıllık ortalama 7-7.5 milyon ton ‘dur.

En çok hangi bölge ve illerde mısır tarımı yapılıyor?

Türkiye’de mısır tarımı, ağırlıklı olarak Çukurova’da ve Orta Anadolu’da yapılmakla birlikte bu bölgeleri sırasıyla Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgesi izliyor.

Üretilen mısır hangi alanlarda kullanılıyor?

Üretilen mısır bitkisi, en çok yem (danelik ve silajlık), gıda (un, yağ, nişasta vb.) ve biodizel üretiminde kullanılmaktadır.

Daha fazla alanda mısır tarımı yapılırsa Türk ekonomisine pozitif katkısı olur mu?

Kuşkusuz ki ekonomik açıdan pozitif etki sağlayacaktır. Büyüyen hayvancılık ve endüstriyel nişasta sektörü de göz önüne alındığında ve mevcut arzın talebi karşılamadığı düşünüldüğünde yerli üretimin artması mısır ithalatına ödenen paranın ülkemizde kalmasını sağlayacaktır. Verilere göre, Türkiye’de 2017’de mısır ekimi yapılan 639 bin hektar alandan elde edilen rekolte 5,9 milyon ton oldu. Tüm mısır üreticilerinin ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı’na uygun üretim yaptığını varsaydığımızda, rekoltenin 6,6 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.

Cargill’in mısır ve diğer tarım ürünlerinde Türkiye ve Türk çiftçisi için önemi nedir? Hangi kazanımlarda rol oynamıştır, oynamaktadır?

1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı ile de mısır tarımı yapan çiftçilere, bilgiye dayalı tarım yapmaları ve topraklarını bir işletme gibi yönetmeleri konusunda destek ve eğitim olanağı sunuluyor. Bu anlamda da tarımda dijital ve sosyal dönüşümünü yaygınlaştırmayı hedefleniyor.

“1000 Çiftçi 1000 Bereket” Programının amacı nedir?

Cargill olarak, çiftçilerimizi sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyerek verimliliklerini artırmayı, doğal kaynakların korunmasını ve çiftçilerin geçim kaynaklarını güçlendirmeyi ve böylelikle refahlarını artırmayı amaçlıyoruz. Tarımda sosyal ve dijital bir dönüşüm programı olan 1000 Çiftçi 1000 Bereket kapsamında, ekimden hasada kadar çiftçilerimizin alacağı eğitimler ve ürüne özel danışmanlıklar sayesinde teknoloji ve tarımı birleştirmek suretiyle topraktan alınan verimin arttırılmasının yanı sıra daha etkin iş yönetiminin gerçekleştirilebilmesini hedefliyoruz.

Bu programı neden yaptınız?

Cargill, 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı ile ekonomimiz ve sürdürülebilir kalkınmamız için büyük önem arz eden tarım sektöründe sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılarak hem çiftçi refahına hem de ulusal refaha katkı sağlamayı amaçlıyor. Nitekim, 1000 Çiftçi 1000 Bereket programının (TUİK verilerine göre) Türkiye’de Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 6,1’ini, ülke toplam ihracatının yüzde 4’ünü oluşturan tarımda örnek bir sosyal ve dijital dönüşüm programı olmasını amaçlıyoruz. Programın en önemli amaçlarından biri de Türkiye’de tarımda 2017 yılında 51,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşen tarımsal hasılanın 2023 yılında 150 milyar ABD doları olması hedefi (T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı verileri) doğrultusunda yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak.

Program hangi illerde ve hangi zaman diliminde gerçekleştirilecektir?

1000 Çiftçi 1000 Bereket programı 2019 üretim sezonundan başlayarak üç sezona yayılması planlanan bir sosyal ve dijital dönüşüm programıdır. Program kapsamında ilk yıl, Adana, Mersin, Konya, Karaman, Manisa ve İzmir illerinde mısır tarımı yapan 1000 çiftçi ile birlikte çalışılması hedefleniyor.

Programa dahil olan çiftçiler nasıl belirlendi?

Programa dâhil olan çiftçiler, program kapsamındaki bölgelerde mısır tarımı yapan çiftçilere çeşitli duyuru yollarıyla ulaşılarak, içlerinden programda yer almak isteyenlere göre gönüllülük usulüyle belirlendi.

Program dahilinde kullanılacak teknolojiler nelerdir?

Program dahilinde dijital toprak analizi cihazı ile 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde tüm çiftçilerin tarlalarının analizleri yapılacak ve ekimden hasada kadar doğru gübreleme, sulama yöntemleri ve hastalıklarla mücadele konusunda danışmanlık hizmeti verilecek. Öte yandan 444 51 75 numaralı 1000 Çiftçi 1000 Bereket Danışma hattı kanalıyla her türlü zirai problemlerini alanında uzman ziraat mühendislerine danışabilecekler. Ayrıca çiftlik yönetim sistemi online portal vasıtasıyla tarlalarını bir işletme gibi yönetebilmelerini sağlayacak çiftlik muhasebesi yapabileceklerdir. Ayrıca lider çiftçiler için tarlalara kurulacak sensör istasyonları (sıcaklık, nem ve yakın kızılötesi spektrometre) ve uydular aracılığı ile toprak, hava ve bitki gelişimi düzenli olarak takip edilecek. 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı sayesinde bilgiye dayalı yöntemlerin kullanılmasıyla tarımda sağlanacak dijital dönüşümün, çiftçilerin refahı üzerindeki katkısı ortaya konulacak.

Program kapsamındaki eğitimler kim tarafından verilecek?

Program kapsamında gerçekleşecek finansal okuryazarlık eğitimlerini, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile proje kapsamında yaptığımız iş birliği doğrultusunda FODER’in alanında uzman eğitmenleri ve gönüllü çalışanlarımızdan eğiticinin eğitimini alanlar tarafından verilecek.

Programa katılanlardan herhangi bir ücret talep ediliyor mu?

Hayır, programa katılanlardan hiçbir şekilde herhangi bir ücret talep edilmiyor. Söz konusu 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı Cargill tarafından yürütülen bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışmasıdır.

Dijital toprak analizi nedir?

Dijital toprak analizi, yakın kızıl ötesi ışık kaynağı ve elektrik iletkenlik sensörü sayesinde toprağın PH ve benzeri değerlerini tespit ederek; sulama, gübreleme gibi faaliyetleri bu bilgiler ışığında planlanmaya olanak sağlıyor. Toprak analiz cihazı, tek bir şarjla defalarca toprak analizi yapabilir ve toprak analizi sonuçlarını içeren ayrıntılı rapor birkaç dakika içerisinde cihazla eşleştirilmiş akıllı telefona ulaşır.

Sulama yönteminde bir yenilik var mı?

Damla sulama sistemiyle sulanan tarlalarda, sulama toprak nemine bakılmaksızın bitkinin ihtiyacından fazla yapılıyor. Fazla sulama bitkinin gelişimini yavaşlatırken toprakta tuzlanmaya ve enerji kaybına neden olur. Program dahilinde uygun görülen tarlalara hava ve toprak sensörleri yerleştirilerek çiftçilerin tarlalarına özel sulama programı oluşturulacak.

Uydu üzerinden tarla sağlığı takibi nedir?

Mısır büyük alanlarda ekimi yapılan ve denetlenmesi zor olan bir bitkidir. Bu sebeple, tarla içinde az gelişen bölgelerin tespiti zordur. Gözlem uyduları üzerinde bulunan farklı sensörler aracılığıyla tarım alanlarından yansıyan görünen ve gözle görülemeyen ışık fotoğraflanacak, ortaya çıkan harita vasıtasıyla tarladaki az gelişmiş bölgeler tespit edilecek.

Çiftlik yönetim sistemi online portal nedir?

Çiftlik yönetim sistemi, çiftçilerin kendilerine özel oluşturulan isim ve şifre ile internet üzerinden erişebilecekleri online bir portaldir. Çiftçiler, Çiftlik Yönetim Sistemi portalı üzerinden tarımsal operasyonlarında kullanmak üzere aldıkları gübre, ilaç, tohum ve akaryakıt gibi girdileri alış fiyatları ve miktarları ile birlikte stoklarına kayıt edip, bu girdileri hangi tarlalarında, ne zaman, ne kadar kullandıklarını sisteme girip tarla bazında maliyetlerini tutabilecekler. Çiftçiler aynı zamanda, Çiftlik Yönetim Sistemi portalına  hasat sonrası ürünün satışından elde ettiği geliri girip tarla bazında operasyonel karlılığını takip edebilecekler.

Cargill’ in bu programdan kazancı ne olacak?

Cargill olarak 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programından hiçbir şekilde herhangi bir maddi kazanç elde etme beklentimiz bulunmuyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket bir sosyal sorumluluk programıdır. Cargill olarak, çiftçilerimizi sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda destekleyerek verimliliklerini artırmayı, doğal kaynakların korunmasını ve çiftçilerin geçim kaynaklarını güçlendirmeyi ve böylelikle refahlarını artırmayı amaçlıyoruz.

Çiftçilerin verim artışı dışında kazançları ne olacak? Kendilerini ve üretimlerini nasıl geliştirmiş olacaklar?

Ülkemizde çiftçinin toprağına bir işletme bakış açısıyla bakabilmesi önemli bir ihtiyaç. Bu kapsamda, “finansal okur-yazarlık” konusunu da program dahilinde ele alıyor ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile işbirliği yaparak çiftçilere finansal okur yazarlık eğitimleri veriyoruz. Böylelikle çiftçinin teknolojiyi tarım ile birleştirerek toprağından yüksek verim almasının yanı sıra, konuya daha bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşarak iş yönetimi yapabilmesini de destekliyoruz.

Çiftçilere bu programla birlikte maddi destekte mi bulunuyor musunuz?

Programa katılan çiftçilere herhangi doğrudan bir maddi destek yapılmıyor. Fakat ücretsiz olarak tanınan teknik ve zirai danışmanlık hizmetleri ve eğitimlerin yanı sıra, verimliliklerini arttırmalarına destek olarak dijital araçların kullanımına imkan tanınıyor.

Projenin finansmanını kim yapıyor?

‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ programı tamamen Cargill Türkiye tarafından finanse edilmektedir.