• bilgi@1000ciftci1000bereket.com
  • 444 51 75

Ülkemizde çiftçinin toprağına bir işletme bakış açısıyla bakabilmesi önemli bir ihtiyaç. Bu kapsamda, “finansal okur-yazarlık” konusunu da program dahilinde ele almaya karar verdik.  Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile işbirliği yaparak çiftçilerimize finansal okur yazarlık eğitimleri vermeye başladık. Böylelikle çiftçinin teknolojiyi tarım ile birleştirerek toprağından yüksek verim almasının yanı sıra, konuya daha bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşarak iş yönetimi yapabilmesini de hedeflemekteyiz.

1000 Çiftçi 1000 Bereket programını yürütürken, çiftçilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre programımızın kapsamını da genişletiyoruz. Mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sunma hedefiyle kapsamını genişlettiğimiz program çerçevesinde çiftçilere Tarım İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri veriyor, gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse İlkyardımın önemi konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çiftçilerle yaptığımız bu toplantılara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanları ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü’nde akademik çalışmalarına devam eden Doçent Dr. Yeşim Benal Öztekin’in desteğini alıyoruz.